Zobrazení nastavení doplňku v administraci Shoptetu

Pokud váš doplněk obsahuje uživatelské nastavení, je možné stránku s nastavením zobrazit přímo v administraci shoptetu jako iframe. Odkaz na nastavení doplňku se pak bude zobrazovat přímo v menu administrace Shoptetu.

Jak postupovat

URL stránky

Iframe a cookie v prohlížeči Safari

Některé verze prohlížeče Safari odmítají nastavit cookie stránce v iframu, pokud uživatel nemá stránku v historii navštívených stránek.
Řešením je před zobrazením iframu prohlížeč uživatele přesměrovat na stránku na stejné doméně jako je iframe, vrátit uživatele zpět a až poté zobrazit iframe.

Postup:

 1. Na stejné doméně na jaké běží nastavení doplňku vytvořte libovolnou URL s tímto obsahem:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
<script>
  document.cookie = 'safari_cookie_fix=fixed; path=/';
  const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
  const backUrl = urlParams.get('backUrl');
  if (backUrl !== null) {
    window.location.replace(decodeURIComponent(backUrl));
  }
</script>
</body>
</html>

Javascript přidává URL do historie prohližeče a přesměrovává na url obdrženou v GET parametru backUrl.

 1. Vytvořenou URL zadejte do nastavení administrace doplňku.

Vložení javascriptu do stránky

Nastylování stránky s nastavením

body {
  height:auto
}

Obsah stránky

Co by měla stránka obsahovat

Co by naopak obsahovat neměla

Stránka slouží pouze k možnosti nastavení samotného doplňku přímo v administraci e-shopu, je tedy zakázáno ji využívat za jiným účelem. Tzn:

Otestování zobrazení stránky v administraci

TIP: Pokud chcete převést zobrazení administrace u existujícího doplňku, doporučujeme si vytvořit testovací doplněk s totožným nastavením a na něm si zobrazení administrace otestovat a vyladit.

Facebook
Twitter