Shoptet xml specifikace

Validní XML feed

E-shop na Shoptetu je možné propojit pouze s feedem, který je validní podle našich specifikací. Umožňujeme nahrávat feedy podle specifikace Relax NG.

XML feed můžete validovat na stránce Validace XML. Do formuláře stačí zadat XML soubor a to buď vložením jeho URL adresy, nebo jej můžete načíst přímo jako soubor ze svého disku. V roletce pak zvolte, zda se jedná o feed podle specifikace Relax NG.

Seznam validací Relax NG

Specifikace, jak by měla struktura obou typů feedů vypadat.

Produkty – specifikace

Obrázky k variantám se zadávají dovnitř elementu <VARIANT> jako <IMAGE_REF>url obrázku</IMAGE_REF>.

Vzorový XML soubor

Na následujícím odkazu si stáhněte vzorový XML soubor. Najdete v něm vzor pro produkt bez variant i produkt s variantami.

Kde validní XML feed nahrát?

XML feed nahrajte do e-shopu v administraci v Produkty → Import v sekci Import.

Facebook
Twitter