Značky nejen pro barvy šablony

Na /admin/html-kody/ můžete ve svých CSS využít značky, které se ve výsledném CSS nahradí dynamicky vkládanými hodnotami z /admin/editor-vzhledu/. Značky fungují pouze v CSS přímo vloženém do sekcí „Záhlaví“, „Zápatí“ či „Dokončená objednávka“, nikoli v externích CSS.

Značky můžete využít ve všech šablonách, jejich kompletní seznam uvádíme v následující tabulce.

Značka Hodnota
#COLOR_PRIMARY# Barva šablony 1
#COLOR_PRIMARY_HOVER# Barva šablony 2
#COLOR_SECONDARY# Konverzní barva
#COLOR_SECONDARY_HOVER# Konverzní barva po najetí
#COLOR_TERTIARY# Barva šablony 3
#COLOR_TERTIARY_HOVER# Barva šablony 4
#TEMPLATE_FONT# Font textu
#TEMPLATE_HEADINGS_FONT# Font nadpisu
#HEADER_BACKGROUND_URL# Obrázek na pozadí

Příklad použití

<style>
  .myClass {
    font-family: '#TEMPLATE_HEADINGS_FONT#', sans-serif;
    color: #COLOR_PRIMARY#;
  }
</style>
Facebook
Twitter