Vkládání HTML kódů

Vkládání HTML kódů se řídí závaznými pravidly, která popisuje článek HTML kódy.

Umístění pro vkládní HTML kódů

V Shoptet je možné vkládat HTML kódy přímo v administraci e-shopu. Práci s nimi popisuje článek HTML kódy.

Partneři-developři nemají možnost vkládat HTML kód přímo do administrace koncového e-shopu. Při vývoji doplňků je možné vložit jej dvěma způsoby:

  1. Vkládání přes API endpoint /template-include. Více informací na webu API dokumentace. Jedná se o nejpokročilejší z možností. Každému e-shopu lze vložit specifické HTML kódy.
  2. HTML kódy vkládané v administraci doplňků.

Vkládané HTML kódy se do výsledné stránky generují v následujícím pořadí:

  1. Kódy doplňku vkládané přes API endpointy /template-include. Je-li takových kódů více z několika doplňků, na pořadí vložení nelze spoléhat.
  2. Kódy z administrace doplňku. Je-li takových HTML kódů více z několika doplňků, pak na pořadí vložení nelze spoléhat.
  3. Kódy z administrace e-shopu

V rámci více bloků HTML kódu jednoho typu (např. více různých doplňků na jednom e-shopu) není pevné pořadí garantováno.

HTML kódy vkládané v administraci doplňků

Vkládané HTML kódy lze v administraci vyplnit/upravit na stránce detailu doplňku v záložce Kódy.

Kód vložený v administraci doplňku je vložen staticky do všech e-shopů, které mají tento doplněk nainstalovaný. Tento kód je vložen na každý e-shop ve stejné podobě.

Dynamicky vkládané hodnoty

Pro přizpůsobení HTML kódu vlastnostem konkrétního obchodu lze v administraci doplňku použít značky. Ty budou při vykreslení stránky nahrazeny hodnotami z prostředí e-shopu.

Značky lze použít k nahrazení hodnot například takto:

#HOST# → například fenix.myshopet.com
#PROJECT_ID# → například 159834
#TEMPLATE# → například Step, Classic, Techno
#LANGUAGE# → například cs, sk

Příklad ukazuje, jakým způsobem je možné přizpůsobit JS i CSS kód pro konkrétní e-shop, včetně použití značek.

<script type="text/javascript">
    var demoPartner = { 'host': '#HOST#', 'projectId': #PROJECT_ID#, 'template': '#TEMPLATE#', 'lang': '#LANGUAGE#' };
</script>
<script src="https://cdn.myshoptet.com/usr/demo-partner.myshoptet.com/user/documents/addon_1/common.js" type="text/javascript"></script>
<link href="https://cdn.myshoptet.com/usr/demo-partner.myshoptet.com/user/documents/addon_1/#TEMPLATE#.css" rel="stylesheet" />
<link href="https://cdn.myshoptet.com/usr/demo-partner.myshoptet.com/user/documents/addon_1/#HOST#/style.css?v=1" rel="stylesheet" />

Informace o designu stránek

Vzhled e-shopu závisí na použité šabloně, nastavení rozložení, zvoleném barevném schématu a dalších volbách. Existují tři způsoby, jak je můžete zjistit a použít pro své úpravy:

Facebook
Twitter