Exporty dat

Z e-shopu od Shoptetu můžete exportovat data o:
– produktech
– zákaznících
– objednávkách

Formáty a jejich specifikace dostupné pro export naleznete u jednotlivých typů dat níže.

Export produktů

Export produktů najdete v administraci v Produkty → Export.

Exportovat produkty můžete ve formátu XLSX, CSV a XML.

Značky použitelné pro export, jsou stejné jako značky pro import. Jejich seznam naleznete v nápovědě Import produktů.

Nejlepším způsobem, jak získat vzorový soubor k testování je vytvoření vlastního tzv. úplného exportu. Ten získáte, když v umístění Produkty → Export na záložce Export zvolíte možnost Vytvořit vlastní typ exportu a v dalším dialogovém okně označíte všechna políčka.
Vlastní export nezle vytvořit ve formátu XML.

Export zákazníků

Export zákazníků najdete v administraci v Zákazníci → Export.

Takto vyexportujete pouze registrované zákazníky. Pro lepší přehlednost můžete zvolit období, ve kterém se exportovaní zákazníci na e-shop registrovali.

Exportovat zákazníky můžete ve formátu XLSX, CSV a XML. Pro následný import do Shoptetu je však možné použít pouze formát CSV.

Značky použitelné pro export, jsou stejné jako značky pro import. Jejich seznam naleznete v nápovědě Import zákazníků.

Export objednávek

Export objednávek najdete v administraci v Objednávky → Export.

Exportovat obejdnávky můžete ve formátu XLSX a CSV. Pro větší množství objednávek doporučujeme zvolit formát CSV. Formát XLSX není pro větší množství dat uzpůsoben.

Exportované objednávky lze systémově filtrovat podle nastavených stavů objednávek a podle nastavených typů dopravy.

Facebook
Twitter