Data Layer

Co je dataLayer

Google Tag Manager (GTM) je systém pro správu měřicích kódů na webových stránkách. Jeho princip je takový, že se na web umístí pouze jeden kód a poté se již prostřednictvím webového rozhraní vkládají jednotlivé měřicí kódy. Tento postup velice usnadňuje a zrychluje práci s kódy (anglicky se označují jako tagy), kdy jsou z nasazení vynecháni programátoři.

Více informací: https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/

Reference na jednotlivé stránky

Domovská stránka

[
 {
  "shoptet": {
   "pageType": "homepage",
   "currency": "CZK",
   "cart": []
  }
 }
]

Stránka kategorie (s položkou v košíku)

[
 {
  "shoptet": {
   "pageType": "category",
   "currency": "CZK",
   "cart": [
    {
     "code": "DS37867464",
     "quantity": 1
    }
   ]
  }
 }
]

Detail produktu

[
 {
  "shoptet": {
   "pageType": "productDetail",
   "currency": "CZK",
   "product": {
    "id": 15,
    "guid": "356eb81e-d966-11e0-b04f-57a43310b768",
    "hasVariants": true,
    "codes": [
     {
      "code": "15/FIA"
     },
     {
      "code": "15/ZEL"
     },
     {
      "code": "15/ZEL2"
     },
     {
      "code": "15/ZEL3"
     },
     {
      "code": "15/ZLU"
     }
    ],
    "name": "Jamie Buckle Satchel Kombinace parametrů",
    "appendix": "Kombinace parametrů",
    "manufacturer": "Jamie",
    "currentCategory": "Pro radost",
    "defaultCategory": "Pro radost",
    "currency": "CZK",
    "priceWithVat": 699
   },
   "stocks": [
    {
     "id": 4,
     "title": "Brno Krpole",
     "isDeliveryPoint": 1
    },
    {
     "id": 1,
     "title": "Praha Francouzská",
     "isDeliveryPoint": 1
    },
    {
     "id": "ext",
     "title": "Externí sklad",
     "isDeliveryPoint": 0
    }
   ],
   "cart": [
    {
     "code": "DS37867464",
     "quantity": 1
    }
   ]
  }
 }
]

Košík

[
 {
  "shoptet": {
   "pageType": "cart",
   "currency": "CZK",
   "cart": [
    {
     "code": "DS37867464",
     "quantity": 1
    }
   ]
  }
 }
]

Dokončená objednávka

[
 {
  "shoptet": {
   "pageType": "thankYou",
   "currency": "CZK",
   "order": {
    "orderNo": "2017000027",
    "storeName": "fenix.myshoptet.com",
    "total": 444,
    "shipping": 0,
    "shippingTax": 0,
    "netto": 366.94,
    "tax": 77.06,
    "city": "Praha 2",
    "district": null,
    "estimatedDeliveryTime": "2019-03-21 14:30:00"
    "country": "Česká republika",
    "countryCode": "CZ",
    "content": [
     {
      "sku": "DS53437473",
      "name": "Batmanův hrnek",
      "variant": null,
      "price": "366.94",
      "quantity": 1,
      "category": "Do domácnosti | Do kuchyně"
     }
    ],
    "currencyCode": "CZK",
    "customer": {
      "groupId": 1,
      "priceListId": 1,
      "priceRatio": 0.85,
      "registered": true,
      "mainAccount": true
    }
   },
   "cart": []
  }
 },
 {
  "transactionId": "2017000027",
  "transactionAffiliation": "fenix.myshoptet.com",
  "transactionTotal": 444,
  "transactionShipping": 0,
  "transactionTax": 77.06,
  "transactionProducts": [
   {
    "sku": "DS53437473",
    "name": "Batmanův hrnek",
    "variant": null,
    "price": "366.94",
    "quantity": 1,
    "category": "Do domácnosti | Do kuchyně"
   }
  ]
 }
]

Popis položek

pageType – typ stránky

Hodnota Popis
homepage Domovská stránka
category Kategorie
productDetail Detail produktu
cart Košík
thankYou Stránka s poděkování po dokončení objednávky

currency – zvolená měna e-shopu

product – informace o produktu

Položka Type Příklad Popisek
id řetězec 15A Interní jedinečný identifikátor
guid řetězec 356eb81e-d966-11e0-b04f-57a43310b768 Jedinečný identifikátor
hasVariants bool true Příznak, zda má produkt varianty
codes pole Popis prvků pole viz níže Pole variant produktu (pokud je má)
name řetězec Jamie Buckle Satchel Kombinace parametrů Název produktu nebo varianty
appendix řetězec Výměna zdarma Doplněk názvu produktu
manufacturer řetězec Nike Značka produktu
currentCategory řetězec Zimní sporty Vedlejší kategorie, ve které je produkt zařazen
defaultCategory řetězec Sportovní vybavení Výchozí (hlavní) kategorie produktu. Produkt musí být zařazen v takové kategorii, jinak není viditelný na e-shopu
currency řetězec CZK Měna
priceWithVat desetinné číslo 699,90 Cena produktu s DPH
stocks pole Popis prvků pole, viz níže Seznam skladů

codes – pole variant produktu

Položka Type Příklad Popisek
code řetězec 15/FIA Kód varianty (identifikátor)

stocks – pole skladů

Položka Type Příklad Popisek
id celé číslo 4 Identifikační číslo skladu
title řetězec Brno Krpole Název skladu
isDeliveryPoint celé číslo 1 = ano, 0 = ne Zda je daný sklad Odběrným místem

cart – pole objednaných věcí

Položka Type Příklad Popisek
code řetězec 51/ZEL Kód produktu
quantity celé číslo 1 Počet položek v košíku

cartInfo – doplňkové informace o košíku

Položka Type Příklad Popisek
freeShipping boolean false True pokud byl uplatněn slevový kupón pro dopravu zdarma
leftToFreeShipping.priceLeft number 999 Nulová či záporná hodnota = doprava zdarma je dostupná
leftToFreeShipping.dependOnRegion boolean false Značí, zda je doprava zdarma závislá na zvoleném regionu
discountCoupon.id number 3 id kupónu
discountCoupon.code string „123456“ kód kupónu

order – objednávka

Položka Type Příklad Popisek
orderNo řetězec AB2017000027 Číslo objednávky
storeName řetězec fenix.myshoptet.com Název obchodu (e-shopu)
total celé číslo 444 Výsledná cena
shipping celé číslo 0 Doprava
shippingTax celé číslo 0 Dovozní daň
netto desetinné číslo 366.94 Hmotnost zásilky
tax desetinné číslo 77.06 Daň
city řetězec Praha 2 Město
district řetězec Region
country řetězec Česká republika Země doručení
content pole položek objednávky – viz níže Položky objednávky
currencyCode řetězec CZK Kód měny

content – položky objednávky

Položka Type Příklad Popisek
sku řetězec 556/XLL Kód produktu nebo varianty
name řetězec Batmanův hrnek Název produktu nebo varianty
variant řetězec Barva: Červená Název varianty. Přesněji parametr: hodnota
price desetinné číslo 366.94 Cena
quantity celé číslo 1 Počet kusů
category řetězec Do domácnosti / Do kuchyně Kategorie produktu

Google Analytics ecommerce – položky pro Elektronický obchod Google Analytics

Položka Type Příklad Popisek
transactionId řetězec AB2017000027 Jedinečný identifikátor transakce
transactionAffiliation řetězec fenix.myshoptet.com Název obchodu nebo partnera
transactionTotal desetinné číslo 444 Celková hodnota transakce
transactionShipping desetinné číslo 120.00 Poplatky za dopravu při transakci
transactionTax desetinné číslo 77.06 Částka daně z transakce
transactionProducts pole položek – viz níže Seznam položek zakoupených při transakci

transactionProducts – produkty, které jsou součástí transakce

Položka Type Příklad Popisek
sku řetězec 55/MOD Kód produktu nebo varianty
name řetězec Batmanův hrnek Název produktu nebo varianty
variant řetězec Barva: Modrá Název varianty. Přesněji parametr: hodnota
price desetinné číslo 366.94 Cena
quantity celé číslo 1 Počet kusů
category řetězec Do domácnosti / Do kuchyně Kategorie produktu
Facebook
Twitter